Święty
Ojciec Pio
Naznaczony przez Boga

Wesprzyj promocję naszej akcji i odbierz wyjątkową książkę wraz z obrazkiem z relikwią i pachnącym kwiatami różańcem.

Poznaj niezwykłą historię człowieka, stygmatyka i cudotwórcy
oraz przekonaj się, dlaczego z każdym dniem rośnie liczba Jego czcicieli.

Zapach świętości

Święty emanujący wonią kwiatów – Niektórzy święci Kościoła Katolickiego zostali obdarzeni wyjątkowym darem osmogenezy (zapach świętości). Chyba najbardziej znanym i spektakularnym przykładem świętego, który otrzymał od Boga ten dar, jest św. Ojciec Pio. Krew z ran Świętego Stygmatyka była bardzo jasna i wydzielała łagodny zapach. Kwiatowym zapachem emanowało także ciało św. Ojca Pio, co sprawiało, że przesycał on jego habit, cele, pomieszczenia, w których przebywał i przedmioty, których dotykał.

Stygmaty

Stygmaty ran Jezusa Chrystusa – Ojciec Pio przez 50 lat nosił znaki Męki Naszego Pana. Pięć ran Chrystusowych znajdowało się na jego dłoniach, stopach i boku. Stygmaty zaczęły się goić dopiero tuż przed śmiercią. Po jego odejściu do Pana w miejscach, z których przez pół wieku sączyła się krew, pojawiła się gładka skóra. Lekarze, przeprowadzający liczne badania, nigdy nie znaleźli racjonalnej przyczyny powstawania ran. Dlatego właśnie Cud stygmatów Ojca Pio pozostaje i pozostanie poza możliwościami ludzkiego poznania.

Bilokacja

Ukazywanie się w dwóch miejscach jednocześnie – św. Ojciec Pio posiadał dar ukazywania się równocześnie w oddalonych od siebie miejscach. Bilokował do łóżek chorych, by podtrzymać w nich wiarę, towarzysząc im w ostatnich chwilach życia, wspierał tych, którzy potrzebowali podpory duchowej i uzdrowienia fizycznego, błogosławił i dodawał otuchy. Widziano go w Rzymie, gdzie modlił się przed relikwiarzem Papieża Piusa X, i w tym samym czasie w Bazylice św. Piotra pośród wiernych asystujących w kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Święty Ojciec Pio.
Naznaczony przez Boga

Kwiatowy zapach świętości, znaki Męki Pańskiej, bilokacja – to tylko niektóre cudowne fakty z życia św. Ojca Pio z Pietrelciny we Włoszech, który jeszcze nie tak dawno żył między nami – odszedł do Pana 23 września 1968 r.

Te i inne cudowne wydarzenia poznasz dzięki poruszającej książce „Święty Ojciec Pio. Naznaczony przez Boga”. Autorzy publikacji w fascynujący sposób oraz niezwykle szczegółowo opisali kwestię wiarygodności stygmatów, cudowne uzdrowienia i nawrócenia wielu ludzi, wskrzeszenia zmarłych i inne łaski, które wyprosił u Boga swą modlitwą św. Ojciec Pio.

Propaguj z nami kult św. Ojca Pio i odbierz książkę wraz z pięknymi prezentami!

Św. Ojciec Pio z Pietrelciny to wyjątkowy święty, dlatego chcemy, aby jego niezwykły życiorys poznały tysiące naszych bliźnich. Wesprzyj promocję tej inicjatywy, co pozwoli nam z nią dotrzeć do kolejnych polskich domów i ciesz się z pięknego pakietu poświęconego św. Ojcu Pio.

W ramach podziękowania za Twoje wsparcie otrzymasz od nas:

  • książkę „Święty Ojciec Pio. Naznaczony przez Boga”;
  • obrazek z wizerunkiem św. Ojca Pio i relikwią;
  • pachnący kwiatami różaniec z podobizną Świętego Stygmatyka;

Słowo od biskupa Juana Rodolfo Laise z San Giovanni Rotondo:

Wyrażamy głęboką radość z rozpoczęcia akcji propagowania postaci świętego Ojca Pio. Polecamy tę kampanię i życzymy sukcesów w przybliżaniu Polakom życia Stygmatyka z Pietrelciny. Z pewnością akcja będzie zachętą do prowadzenia życia zgodnego z naszym powołaniem chrześcijańskim, do utożsamiania się z Chrystusem – jedyną Drogą Prawdy i Życia, prowadzącą nas do świętości.

Wesprzyj akcję i odbierz pakiet poświęcony św. Ojcu Pio już teraz!
„Informujemy, że Państwa dane osobowe podane w niniejszym dokumencie są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych”.

Wspieram akcję mającą na celu propagowanie kultu św. Ojca Pio i chcę otrzymać pakiet zawierający książkę, obrazek z relikwią i pachnący kwiatami różaniec.

Stowarzyszenie pokrywa koszty wysyłki.   

Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi